Marketingová soutěž "Soutěž s Vendou"

Venda.cz

+420 226 210 524 Po–Pá: 8–12 a 12:30–16
MEGA výprodej - likvidace cen
Venda.cz
Marketingová soutěž "Soutěž s Vendou"

Marketingová soutěž "Soutěž s Vendou"

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání soutěže

 1. Pravidla marketingové soutěže nazvané (dále jen „Soutěž“). Organizátorem soutěže je provozovatel webové stránky venda.cz (dále jen „Organizátor“).
 2. Soutěž probíhá na území celé České a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání soutěže“).

 

II. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „uživatel“), která se zapojí do Facebook nebo Instagram soutěže a splní dále uvedené podmínky Soutěže.

 

III. Podmínky účasti v Soutězi

 1. Soutěž se lze zúčastnit na základě splnění podmínek, které jsou vždy součástí daného soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.
 2. Uživatel má profil na Facebook.com a doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky.
 3. Každý uživatel se může do soutěže zapojit pouze jednou.
 4. Každý uživatel, který splní všechny podmínky uvedené v odst. III. tohoto článku, má nárok pouze na jednu výhu, která je popsána v daném soutěžním příspěvku.

 

IV. Průběh Soutěže a dárky

 1. Soutěž trvá po dobu stanovenou v příspěvku.
 2. Uživatel musí splnit soutěžní úkoly určené v příspěvku.
 3. Váhra/y je/jsou uveden/y v soutěžním příspěvku.
 4. Výherce bude náhodně vybrán do 14 dnů od ukončení Soutěže přímo v komentářích pod soutěžním příspěvkem.
 5. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy přes Facebook/Instagram a bude vyzván k zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry, pokud do tří dnů neodpoví, bude vybrán náhradní výherce nebo výhra propadá pořadateli.
 6. Po ukončení termínu konání Soutěže končí. V průběhu konání Soutěže si Organizátor vyhrazuje právo na změnu množství a druhu dárků.
 7. Výhra bude zaslána na doručovací adresu výherce do 30 dnů od ukončení Soutěže. Organizátor doručuje dárky na adresu, kterou uživatel zaslal prostřednictvím Facebook zpráv. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během přepravy.
 8. Dárky nejsou předmětem kupní smlouvy. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plněné. Uživatelům nevzniká právo dárky reklamovat.

 

V. Vyloučení ze Soutěže

 1. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Soutěže, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Soutěže.
 2. Soutěže se nevztahuje na zaměstnance firmy.
 3. Organizátor Soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového uživatele, u něhož bude mít podezření, že takový uživatele dosáhl své účasti v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v Soutěži vyjadřuje uživatel souhlas s Pravidly Soutěže, zavazuje se je plně dodržovat. Správcem osobních údajů je společnost Facebook/ Instagram a organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně u výherců soutěže.
 2. Výherci soutěže udělují Organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Soutěže. Po skončení Soutěže a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook/ Instagram.
 3. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může uživatel obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči uživatelům žádné jiné závazky a účastníci Soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěži zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat uživatele Soutěže oznámením na webu Soutěže.
 3. Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Soutěže (FB příspěvek, web apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.
 4. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Soutěže lze písemně zasílat na e-mailovou adresu: info@obchodvenda.cz.
 5. Úplná a závazná pravidla Soutěže jsou dostupná na webových stránkách venda.cz.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje uživatel svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
 7. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
 8. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.

 

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11.1. 2021

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše